29. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 16. října 29. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Antonína a Marii Dudovy
9:30 Vranovice
Za rodinu Skoupou
11:00 Přibice
Za Velebovyv týdnu bohoslužby nebudou


Pátek 21.října
17:00 Přibice
Za ……
18:00 Vranovice
Za Josefa Šťastného a duše v očistci­


Sobota 22.října
8:00 Ivaň
Za ……

18:00 Pouzdřany
Za farníky


Neděle 23. října 30. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za misie
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za rodiče Fröhlichovy, syna Františka, za rodiče Fadrhonsovy a Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu


 • Tento týden budou kněžské exercicie, prosím o modlitbu. Bohoslužby a pondělní a úterní výuka náboženství se z důvodu nepřítomnosti neuskuteční.
  V duchovních záležitostech se tento týden prosím obracejte na sousední kněze: např. děkana z Mikulova o. Pavla Pacnera – telefon: 737 382 622

 • Příští neděle je Misijní neděle. Motto letošní Misijní neděle zní: “Budete mými svědky” (Sk1,8) Sbírky budou na podporu misií ve světě. V Přibicích se můžete zapojit to pečení misijního koláče.

28. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 9. října 28. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Prokešovu


Pondělí 10.října
18:00 Vranovice Za ……


Úterý 11.října
18:00 Přibice Za ……


Středa 12.října
18:00 Ivaň Za ……


Čtvrtek 13.října
8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 14.října
17:00 Přibice Za Marii Procházkovu, manžela a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu­


Sobota 15.října
8:00 Ivaň Za ……

18:00 Pouzdřany Za syna a zemřelé z rodiny


Neděle 16. října 29. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Antonína a Marii Dudovy
9:30 Vranovice Za rodinu Skoupou
11:00 Přibice Za Velebovy


 • V neděli 16. října po mši svaté ve Vranovicích můžete za dobrovolný příspěvek ochutnat kaši, která krmí dva miliony dětí v rámci charitativní organizace Mary’s meals.

27. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 2. října 27. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče a zemřelé z rodiny
11:00 Přibice Za Marii Bombelovu, manžela a živou a zemřelou rodinu


Pondělí 3.října
od 9:00 Vranovice – adorační den farnosti Vranovice
18:00 Vranovice Za ……


Úterý 4.října
18:00 Přibice Za Jana Macha a celou rodinu


Středa 5.října
18:00 Ivaň Za Miloše Bindera


Čtvrtek 6.října
8:00 Pouzdřany – bohoslužba slova


Pátek 7.října
17:00 Přibice Za Marii Procházkovu, manžela a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu­


Sobota 8.října
8:00 Ivaň Na dobrý úmysl
od 9:00 Přibice – adorační den farnosti Přibice
16:00
Přibice svátostné požehnání

18:00 Pouzdřany Za Josefa a Marii Topinkovy a syna


Neděle 9. října 28. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Vojtěcha a Anežku Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Prokešovu


 • Ve čtvrtek 6. října 2022 se děti z farností brněnské diecéze setkají v Brně na Petrově. Jedná se o prvokomunikanty, tj. děti, které v uplynulém školním roce poprvé přistoupily ke svatému přijímání. Pojedeme vlakem v 8:24 z Vranovic.
  podrobnosti a plakát

 • Adorační den farnosti a den vzájemným modliteb farnosti a bohoslovců připadá ve Vranovicích na pondělí 3. října a v Přibicích na sobotu 8. října. Prosím zapojte se do adorace.

 • Od pondělí začíná na faře výuka náboženství. Děti do 4. třídy v pondělí podle rozvrhu, od 5. třídy ve středu od 18:30.
  V pátek k příležitosti zahájení školního roku jsou děti zvány na mši svatou a potom na faru na opékání a hry.

   

  1. třída

  Pondělí 16:30

  Ilona Kukletová

  2. třída

  Pondělí 17:20

  3. a 4. třída – 1. skupina

  Pondělí 15:00

  o. Jaroslav Sojka

  3. a 4. třída – 2. skupina

  Pondělí 18:30

  5.-6. třída

  Středa 18:30

  Pavel Kukleta

  7.-9. třída

  Středa 18:30

  Hana Mazuchová

   

   

26. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 25. září 26. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Václava Procházky a sourozence
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Hrubou, rodiče Petrákovy a duše v očistci


Pondělí 26.září
18:00 Vranovice
Za ……


Úterý 27. září
18:00 Přibice
Za babičku Helenu Vidovu, Elišku a požehnání pro rodinu


Středa 28.září Slavnost sv. Václava
8:00 Vranovice
Za náš národ
18:00 Ivaň
Za Václava Příhody, manželky a syna


Čtvrtek 29.září
8:00 Pouzdřany
Zadar zdraví a šťastný porod


Pátek 30.září
17:00 Přibic
e Za Václava Procházku, dvoje rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice
Na poděkování za 20 let společného života s prosbou o Boží ochranu


Sobota 1.října
8:00 Ivaň
Za ……

18:00 Pouzdřany
Za ty, kteří sloužili v našem kostele


Neděle 2. října 27. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Petra Soudka a rodiče
9:30 Vranovice
Za Jaroslava Kilingera a dvoje rodiče a zemřelé z rodiny
11:00 Přibice
Za Marii Bombelovu, manžela a živou a zemřelou rodinu


 • Ve čtvrtek 6. října 2022 se děti z farností brněnské diecéze setkají v Brně na Petrově s otcem biskupem Pavlem Konzbulem. Jedná se o prvokomunikanty, tj. děti, které v uplynulém školním roce poprvé přistoupily ke svatému přijímání.  podrobnosti a plakát
 • Prosím rodiče, aby přihlašovali děti do náboženství.  Výuka ve Vranovicích začne v říjnu.

   

  1. třída

  Pondělí 16:30

  Ilona Kukletová

  2. třída

  Pondělí 17:20

  3. a 4. třída-1. skupina

  Pondělí 15:00

  o. Jaroslav Sojka

  3. a 4. třída-2. skupina

  Pondělí 18:30

  5.-6. třída

  Středa 18:30

  Pavel Kukleta

  7.-9. třída

  Dle domluvy

  Hana Mazuchová

   

   

   

25. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 18. září 25. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Marcela Toncra
9:30 Vranovice Za Václava Staňka a rodiče
11:00 Přibice Za Marii Srncovu, manžela a duše v očistci


Pondělí 19. září
15:00 Vranovice pohřeb paní Zdenky Kotačkové


Úterý 20. září
18:00 Přibice Za rodinu Hrozínkovu


Středa 21. září
18:00 Ivaň Za Annu Rybeckou a manžela


Čtvrtek 22. září
8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 23. září

Ivaň
adorační den farnosti Ivaň adorace od 9:00 do 16:30
17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za dvoje rodiče a prarodiče­


Sobota 24.září
8:00 Ivaň Na poděkování Pánu Bohu s prosbou o další Boží ochranu

18:00 Pouzdřany Za Jiřího France a rodiče


Neděle 25. září 26. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za ……
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za živou a zemřelou rodinu Hrubou, rodiče Petrákovy a duše v očistci


 • Prosím rodiče, aby přihlašovali děti do náboženství.

 • Biřmovanci jsou zváni na víkend na Arše v Rajnochovicích. informace na: https://archa.ado.cz/birmovanci/ Přihlášky do pondělí večera.

24. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 11. září 24. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Václava Toncra
9:30 Vranovice
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice
Za farníky
18:00 Pouzdřany
Za Annu a Antonína Havlíkovy, syny Ivana a Antonína a Matěje a Annu Trdlidovy


Pondělí 12. září
18:00 Vranovice
Za ……


Úterý 13. září
9:30 Vranovice
mše a rekolekce kněží mikulovského děkanství
mše svatá v Přibicích nebude


Středa 14. září svátek Povýšení svatého Kříže
9:00 – 10:00 Přibice adorace za mír na Ukrajině
1
7:00 Ivaň adorace za mír na Ukrajině
18:00 Ivaň
Za Ludmilu Růžičkovu a manžela
19:00-20:00 Vranovice adorace za mír na Ukrajině


Čtvrtek 15. září
8:00 Pouzdřany
Za ……


Pátek 16. září
17:00 Přibice
Za Vincence Lásku (z 16.9.)
18:00 Vranovice
Za zemřelé rodiče a duše v očistci­


Sobota 17. září
8:00 Ivaň
Za ……

18:00 Pouzdřany
Za Václava a Marii Langovy a dvoje rodiče


Neděle 18. září 25. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Marcela Toncra
9:30 Vranovice
Za Václava Staňka a rodiče
11:00 Přibice
Za Marii Srncovu, manžela a duše v očistci


 • Jsme zváni na Mariánskou pouť v Jiřicích u Miroslavi v úterý 13. září 2022. 17.00 modlitba sv. růžence a příležitost ke svátosti smíření; poté mše svatá. Po mši svaté průvod obcí se sochou Panny Marie. „Modlete se dále růženec, abyste vyprosili konec války.“ (P. Maria Fatima 13. 9. 1917)

 • Prosím rodiče, aby přihlašovali děti do náboženství.

 • Na svátek Povýšení svatého Kříže má adorovat za mír na Ukrajině.

 • Biřmovanci jsou zváni na víkend na Arše v Rajnochovicích. informace na: https://archa.ado.cz/birmovanci/
  Přihlášky do pondělí večera na této adrese.

23. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 4. září 23. neděle v mezidobí
9:30 Vranovice
Za farníky
10:30 Mikulov Poutní mše svatá na Svatém Kopečku
11:00 Ivaň Za Františka Lásku a živou a zemřelou rodinu Láskovu
(při mši sv. křest Benedikta Lásky)
18:00 Přibice
Na poděkování


Pondělí 5. září
18:00 Vranovice
Za úspěšnou operaci


Úterý 6. září
18:00 Přibice
Za ……


Středa 7. září
18:00 Ivaň
Za Ladislava Kvapila


Čtvrtek 8. září
8:00 Pouzdřany
Za ……
15:00 Ivaň pohřeb paní Boženy Niklové


Pátek 9. září
17:00 Přibice
Za Věru Vybíralovu a rodiče
18:00 Vranovice
Za ……­


Sobota 10. září mše svaté nebudou


Neděle 11. září  24. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Václava Toncra
9:30 Vranovice Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
11:00 Přibice Za farníky  při mši svaté poděkování za úrodu
18:00 Pouzdřany Za Annu a Antonína Havlíkovy, syny Ivana a Antonína a Matěje a Annu Trdlidovy


 • Jsme zváni na Mariánskou pouť Žarošic na Zlatou sobotu 10. září. Poutní mše svatá v 16 hodin a hlavní mše svatá v 18 hodin a poté průvod se sochami a požehnání.
 • Prosím rodiče, aby přihlašovali děti do náboženství.