13. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 26. června 13. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Otu Jedounka a zemřelou rodinu
9:30 Vranovice Za Jiřinu a Ivana Bednářovy
11:00 Přibice Na poděkování za všechny obyvatele Přibic v celé jejich historii hodová mše svatá ze slavnosti Narození Jana Křtitele
Pouzdřany – adorační den farnosti od 13:00 do 17:00 zakončení požehnáním


Pondělí 27. června
18:00 Vranovice Za …..


Úte 28. června
18:00 Přibice
Na úmysl dárce


Středa 29. června
16:00 katedrála uvedení biskupa Pavla
Konzbula do úřadu diecézního biskupa
v Ivani mše svatá nebude


Čtvrtek 30. června
8:00
Pouzdřany Za Josefa Dudka a rodiče


Pátek 1. července
17:00 Přibice
Za rodinu Velebovu, Strouhalovu a Kopřivovu
18:00 Vranovice Za živou rodinu


Sobota 2. července
8:00 Ivaň
Za …….
13:00 Ivaň svatební obřad Roman Pokorný a Ludmila Lízalová
18:00 Pouzdřany Za živou rodinu Čudanovu a Zmrzlíkovu


Neděle 3. července 14. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň Za Jana Valáška, manželku, syna a duše v očistci
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Marii a Rudolfa Karpíškovy, syna, dcery, zetě a celou živou a zemřelou rodinu


V neděli 26. června bude kostel v Přibicích otevřen k modlitbě a prohlídce také od 14 do 18 hodin. Večer bude v 19 hodin na prostranství nového komunitního centra požehnána pamětní stuha k 800 výročí obce a také bude uděleno požehnání pro komunitní centrum, obec a všechny obyvatele Přibic.

Ve středu 29. června 2022 při pontifikální bohoslužbě v 16.00 hodin nově jmenovaný 14. diecézní biskup brněnský Mons. Pavel Konzbul kanonicky převezme vedení diecéze. Všichni jste na tuto bohoslužbu srdečně zváni. Ti, kteří nemohou přijet osobně, mohou využít přímého přenosu v televizi Noe nebo v Radiu Proglas.

V úterý 5. července bude děkanská pouť v Přibicích u kaple Apoštoly v 11 hodin.

12. týden v mezidobí – ohlášky

   Neděle 19. června Slavnost Těla a Krve Páně – sbírka na bohoslovce
8:00 Ivaň
Za Jana a Žofii Kvapilovy
9:30 Vranovice
Za Vlastu a Oldřicha Vybíralovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za Jana Valáška a rodiče


Pondělí 20. června
mše svatá ve Vranovicích nebude

Úte 21. června
18:00 Přibice
Za Karla Dupala, dvoje rodiče a duše v očistci

Středa 22. června
18:00 Ivaň
Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu

Čtvrtek 23. června
8:00 Pouzdřany
Za …..

Pátek 24. června
17:00 Přibice
Za …..
18:00 Vranovice
Za rodiče a živou a zemřelou přízeň

Sobota 25. června
8:00 Ivaň
Na úmysl dárce
18:00 Pouzdřany
Na poděkování


Neděle 26. června 13. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Otu Jedounka a zemřelou rodinu
9:30 Vranovice
Za Jiřinu a Ivana Bednářovy
11:00 Přibice
Na poděkování za všechny obyvatele Přibic v celé jejich historii hodová mše svatá ze slavnosti Narození Jana Křtitele
Pouzdřany –
adorační den farnosti od 13:00 do 17:00 zakončení požehnáním


V neděli 26. června bude hodová mše svatá v Přibicích. Kostel bude potom otevřen k modlitbě a prohlídce také od 14 do 18 hodin. V kostele bude malá výstava k historii kostela. Večer bude v 19 hodin na prostranství nového komunitního centra požehnána pamětní stuha k 800 výročí obce a také bude uděleno požehnání pro komunitní centrum, obec a všechny obyvatele Přibic.

Roman Pokorný a Ludmila Lízalová chtějí uzavřít sňatek v Ivani 2.7.2022 a Veronika Prokešová a Roman Lang 2.7.2022 v Židlochovicích. Prosím o modlitby za snoubence.

Mladí lidé jsou zváni na Kefasfest. Jedná se o křesťanský festival pro mládež s bohatým programem plným hudby, sportovních aktivit a kreativních workshopů. Program doplňují výstavy, filmy, divadlo a přednášky na aktuální témata.  Koná se 24. – 26. 6. 2022 v areálu Rosa Coeli v Dolních Kounicích.

11. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 12. června Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 Ivaň
Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice
Za rodinu Kazatelovu a Paarovu
11:00 Přibice
Za děti – první svaté přijímání


Pondělí 13. června
18:00 Vranovice
Za Františka Brlíka, rodiče a sourozence

Úte 14. června
17:00 Ivaň Adorace při příležitosti Těla a Krve Páně  
18:00 Přibice
Za Reginu Klíčovu a manžela, syna, zetě a nemocnou osobu a zdraví pro rodinu

Středa 15. června
18:00 Ivaň
Za Ludmilu Růžičkovu a manžela

Čtvrtek 16. června
8:00 Pouzdřany
Za studenty

Pátek 17. června
15:00 Přibice
pohřeb pana Vlastimila Páviše
18:00 Vranovice
Za děti a mládež

Sobota 18. června
mše svatá v Ivani nebude
9:00 katedrála Petrov – kněžské a jáhenské svěcení
18:00 Pouzdřany Za Štefaniu a Aloiza Hudecovy


Neděle 19. června Slavnost Těla a Krve Páně – sbírka na bohoslovce
8:00 Ivaň
Za Jana a Žofii Kvapilovy
9:30 Vranovice
Za Vlastu a Oldřicha Vybíralovy a dvoje rodiče
11:00 Přibice
Za Jana Valáška a rodiče


Příští neděli bude slavnost Těla a Krve Páně. Při mši svaté bude sbírka na bohoslovce a po mši bude krátká adorace Nejsvětější Svátosti oltářní.

V pátek 17. června bude ve Vranovicích mše svatá zvláště pro děti a potom program pro děti na farním dvoře s opékáním při příležitosti blížícího se konce školního roku.

V neděli 26. června bude hodová mše svatá v Přibicích. Kostel bude potom otevřen k modlitbě a prohlídce také od 14 do 18 hodin. V kostele bude malá výstava k historii kostela. Večer bude v 19 hodin na prostranství nového komunitního centra požehnána pamětní stuha k 800 výročí obce a také bude uděleno požehnání pro komunitní centrum, obec a všechny obyvatele Přibic.

Roman Pokorný a Ludmila Lízalová chtějí uzavřít sňatek v Ivani 2.7.2022

10. týden v mezidobí – ohlášky

Neděle 5. června Slavnost seslání Ducha Svatého sbírka na charitu
8:00 Ivaň Za Jana Macka a zemřelé vojáky světových válek
9:30 Vranovice Za dary Ducha svatého
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 6. června
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úte 7. června
18:00 Přibice Za Otty Hrozínka a jeho rodiče


Středa 8. června
18:00 Ivaň
Za rodiče Fickovy


Čtvrtek 9. června Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
8:00 Pouzdřany
Za ……..


Pátek 10. června
17:00 – 22:00 Pouzdřany Noc kostelů
17:00 Přibice
Za ……..
18:00 Vranovice
Za rodiče Krutinovy a bratra


Sobota 11. června
8:00 Ivaň
Za ……..
18:00 Pouzdřany
Za farníky


Neděle 12. června Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 Ivaň
Za Anežku a Vojtěcha Hrozkovy a syna
9:30 Vranovice
Za rodinu Kazatelovu a Paarovu
11:00 Přibice
Za děti – první svaté přijímání


V pátek 10. června bude Noc kostelů. Letos bude program v kostele sv. Mikuláše a Václava v Pouzdřanech. Jste srdečně zváni.

7. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 29. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 Ivaň
Za Terezii a Aloise Toncrovy
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Ladislava a Marii Janíčkovy, rodinu a duše v očistci


Pondělí 30. května
18:00 Vranovice Za ……..


Úte 31. června svátek Navštívení Panny Marie
19:00 Vranovice
Za poutníky


Středa 1. června
18:00 Ivaň
Za Václava Petrána


Čtvrtek 2. června
8:00 Pouzdřany
Za nemocnou osobu


Pátek 3. června
17:00 Přibice
Za rodinu Mackovu
18:00 Vranovice
Za manžela a dva syny


Sobota 4. června
8:00 Ivaň
Za
18:00 Pouzdřany
Za dědečky, Zmrzlíka a Čudana


Neděle 5. června Slavnost seslání Ducha Svatého sbírka na charitu
8:00 Ivaň
Za Jana Macka a zemřelé vojáky světových válek
9:30 Vranovice
Za daru Ducha svatého
11:00 Přibice
Za farníky


V úterý 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie a patrocinium Vranovického kostela. Zveme na pěší minipouť ze Žabčic, kam je možné dojet vlakem v 16:54 Vranovic. Odchod ze Žabčic v 17 hodin, mše svatá ve Vranovicích v 19 hodin. plakát

Novým diecézním biskupem v Brně byl jmenován Pavel Konzbul.

Příští neděli bude sbírka na charitu.

V pátek 10. června bude Noc kostelů. Letos bude program v kostele sv. Mikuláše a Václava v Pouzdřanech.

6. velikonoční týden – ohlášky

Neděle 22. května 6 . velikonoční neděle sbírka na pronásledované křesťany
8:00 Ivaň Za Boží ochranu pro bratra
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Jiřího Rujzla a živou a zemřelou rodinu


Pondělí 23. května
mše svatá ve Vranovicích nebude z důvodu pouti
18:30 Vranovice májová pobožnost dětí


Úte 24. května
18:00 Přibice
Za ……..


Středa 25. května
18:00 Ivaň
Za nemocnou osobu


Čtvrtek 26. května
8:00 Pouzdřany
Za ……..


Pátek 27. května
17:00 Přibice
Za Vlatimila a Jarmilu Schimmerlovy a syny Vlastimila a Karla
18:00 Vranovice
Za Josefa Šťastného a za Boží pomoc a ochrnu pro celou rodinu


Sobota 28. května
8:00 Ivaň
Za Felixe Liedtke
14:00 Vranovice pohřeb paní Evy Vidoňové
18:00 Pouzdřany
Za živou a zemřelou rodinu Strakovu


Neděle 29. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 Ivaň
Za Trezii a Aloise Toncrovy
9:30 Vranovice
Za farníky
11:00 Přibice
Za Ladislava a Marii Janíčkovy, rodinu a duše v očistci


Farnost Křepice zve na autobusovou pouť v pondělí 23. května do poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor. Autobus pojede z Vranovic od sportovní haly Sokolovna v 6:40, směrem na Přibice kde zastaví u kostela v 6:45. Další informace a přihlášky u faráře.

V pondělí 23. května bude ve Vranovicích májová pobožnost dětí, které budou nacvičovat písně a básně v tuto neděli v 19 hodin v kostele.

V úterý 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie a patrocinium Vranovického kostela. Zveme na pěší minipouť ze Žabčic, kam je možné dojet vlakem v 16:30 Vranovic.