Neděle Božího milosrdenství 2016

2 Dub

Pořad bohoslužeb

Den
Čas
Datum
Místo
Liturgická oslava
Úmysl bohoslužby
Neděle
3. dubna
Neděle Božího milosrdenství
8:00
Ivaň
Za manžele Rechovy a syna
9:30
Vranovice
Za Jana Pražáka a dvoje rodiče
11:00
Pouzdřany
Za Ludmilu a Ludvíka Lysoňkovy a zemřelé z rodiny
Pondělí
4. dubna
Slavnost Zvěstování Páně
18:00
Pouzdřany
Za Marii a Františka Pišťkovy, dcery, syna a zemřelé z rodiny
Úterý
5. dubna
18:00
Ivaň
Za Bohumila Bradáče a rodiče
Středa
6. dubna
18:00
Vranovice
Za Rudolfa Šťastného a dvoje rodiče a sestru
Čtvrtek
7. dubna
18:00
Vranovice
Za Josefa a Josefku Mahovskych a duše v očistci
Pátek
8. dubna
18:00
Vranovice
Za Marii Hradilovu, rodiče, manžela, sourozence
Sobota
9. dubna
18:00
Vranovice
Za Jana Klimeše a rodinu Klimešovu a Liškovu
Neděle
10. dubna
3. neděle velikonoční
8:00
Ivaň
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu
9:30
Vranovice
Za Oldřicha Vybírala a živou a zemřelou rodinu
11:00
Pouzdřany
Za Aloise Třízky, rodiče a Zdenka Kitnera
Ohlášky
  • Děkuji za úklid a výzdobu kostelů