ohlášky 1. postní týden

20 Úno

  bohoslužby podle aktuálních omezení

ohlášky – bohoslužby podle aktuálních omezení

Neděle 21. února 1. postní neděle
8:00 Ivaň
Za Aleše Holánka 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za živou a zemřelou rodinu Mazuchovu a Šujanovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za živou a zemřelou rodinu Velebovu 11:5012:00

14:00 Ivaň pobožnost křížové cesty
15:00 Vranovice pobožnost křížové cesty

15:00 Pouzdřany pobožnost křížové cesty


Pondělí 22.2.
17:00 Vranovice
Na úmysl dárce 17:25


Úterý 23.2.
17:00 Přibice
Za Stanislava Tomka, manželku a rodinu 17:25


Středa 24.2. 17:00 Ivaň Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu 17:25


Čtvrtek 25.2. 8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce 8:25


Pátek 26.2.
17:00 Přibice
Za Annu Kopřivovu a sourozence 17:25
18:00 Vranovice
Za zemřelou rodinu Procházkovu 18:25


Sobota 27.2. 8:00 Ivaň Za rodiče Procházkovy a děti 8:25

17:00 Pouzdřany Za rodinu Suchánkovu, Pekovu a zemřelé z rodiny 17:45


Neděle 28. února 2. postní neděle

8:00 Ivaň Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za Petra Procházku, rodinu Procházkovu a Kazatelovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za Josefa a Annu Kopřivovy a vnučku Marii (z 16.2.) 11:5012:00


V neděli 21.2. platí omezení na 10% kapacity kostela a co bude v platnosti v dalších dnech prosím sledujte ve sdělovacích prostředcích či na webu farnosti. Každopádně budete i nadále osvobozeni biskupským dispenzem od povinnosti nedělní účasti na bohoslužbě.

Na vyžádání je po mši svaté možné přijmout svátost pomazání nemocných.

K dispozici je brožurka průvodce postní dobou a charita nás zve k připojení se k postní almužně.