ohlášky – 19. týden v mezidobí

7 Srp

bohoslužby podle aktuálních omezení (vládní portál covid)

Neděle 8. srpna 19. neděle v mezidobí
8:00 Ivaň
Za Marii Brabcovu a manžela
9:30 Vranovice Za Annu Vackovu a rodinu
11:00 Přibice Za farníky
13:00 Pouzdřany křest Natálie Šodkové


Pondělí 9. srpna
18:00
Vranovice Za Tragicky zesnulého kamaráda Jirku Trojana

Úterý 10. srpna
18:00 Přibice
Za Annu Cibulkovu, rodinu Cibulkovu a Janíčkovu

Středa 11. srpna
15:00 Přibice
pohřeb pana Jana Koubka
18:00 Ivaň Za těžce nemocného dědečka Jana Macka

Čtvrtek 12. srpna 8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce

Pátek 13. srpna
17:00 Přibice
Na úmysl dárce
18:00 Vranovice Za manžela a rodiče

Sobota 14. srpna
8:00 Ivaň Za Jiřího Langa a celou živou a zemřelou rodinu Langovu
14:30 Vranovice křest Eleny Naomi Policarpové

18:00 Pouzdřany Za Františka Topinky, dvoje rodiče


Neděle 15. srpna Nanebevzetí Panny Marie
8:00 Ivaň Za Marii a Františka Rousovy
9:30 Vranovice Za zemřelou Helenu Maškovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za farníky


V pátek 13. srpna bude v Žarošicích mariánská pouť. V 18:30 modlitba růžence a v 19 hodin mše svatá zakončená světelným průvodem.

V neděli 22. srpna bude mimořádně z mše svatá v Ivani v 11 hodin a v Přibicích již v 8 hodin z důvodu hodů v Ivani.

Ve Vranovickém kostele vystavuje velkoformátové fotografie fotografický spolek Člověk a Víra.  Výstava je k vidění před bohoslužbami a po nich. Jste srdečně zváni. 

Srdečně zveme na benefiční koncert na záchranu historických varhan v Pouzdřanech. Koncert se uskuteční v sobotu 28.8.2021 v 19:00 v kostele Navštívení Panny Marie ve Vranovicích.

V sobotu 18. září bude na Tetíně Národní Svatoludmilská pouť u příležitosti 1100 let od její smrti. V zákristii se prosím přihlašujte na případnou společnou dopravu autobusem.
Další materiály a akce pořádané k tomuto výročí naleznete na portálu https://www.svataludmila.cz/