ohlášky 2. postní týden

27 Úno

  bohoslužby podle aktuálních omezení  (covid.gov.cz)


Neděle 28. února 2. postní neděle
8:00 Ivaň
Za farníky 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za Petra Procházku, rodinu Procházkovu a Kazatelovu 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za Josefa a Annu Kopřivovy a vnučku Marii (z 16.2.) 11:5012:00
14:00 Ivaň pobožnost křížové cesty
15:00 Vranovice pobožnost křížové cesty

15:00 Pouzdřany pobožnost křížové cesty


Pondělí 1. března
17:00 Vranovice
Za rodinu 17:25


Úterý 2. března
17:00 Přibice
Za Jána Vidu, Jozefa Kršku a celú rodinu 17:25


Středa 3. března
17:00 Ivaň
Za zemřelé 17:25


Čtvrtek 4. března
8:00 Pouzdřany
 Za Janu Táborskou a celou živou a zemřelou rodinu 8:25


Pátek 5. března
17:00 Přibice
Za zemřelé z ročníku 1945 17:25
18:00 Vranovice 
Na poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží ochranu 18:25


Sobota 6.března
8:00 Ivaň
Za nemocnou sestřenici Reginu 8:25

17:00 Pouzdřany Za farníky 17:45


Neděle 7. března 3. postní neděle
8:00 Ivaň
Za zemřelou Emilii Sýkorovu 8:50 – 9:00
9:30 Vranovice
Za Miladu a Františka Klimešovy a dvoje rodiče 10:20 – 10:30
11:00 Přibice
Za Pavla Hrozínka a rodinu 11:5012:00


V neděli 28.2. platí omezení na 10% kapacity kostela. I nadále jste osvobozeni biskupským dispenzem od povinnosti nedělní účasti na bohoslužbě. Dle vládního portálu covid.gov.cz je povinnost se chránit respirátorem či chirurgickou rouškou. 

Protože není možné, aby se každý dostal na bohoslužbu, nabízí se možnost přijmout eucharistii po bohoslužbě. Časové intervaly pro svaté přijímání jsou uvedeny červeně vpravo vedle bohoslužeb.

Na vyžádání je po mši svaté možné přijmout svátost pomazání nemocných.

K dispozici je brožurka průvodce postní dobou a charita nás zve k připojení se k postní almužně.