Farnost Vranovice

Ekonomická rada

je pomocný a poradní orgán faráře pro hospodaření s majetkem farnosti.

Jmenovanými členy Ekonomické rady jsou:

 • Radek Mach
 • Jaroslav Mazuch
 • František Stejskal

Pastorační rada

je poradním orgánem faráře. Její členové jsou voleni na 5 let.

Zvolenými členy Pastorační rady ( do 1. ledna 2028 ) jsou:

 • Vladimír Benda
 • Jan Čábelka
 • Pavla Čábelková
 • Vojtěch Helikar
 • Jaroslav Kilinger
 • Ilona Kukletová
 • Irena Machová
 • Petra Stejskalová
 • Petra Střelcová