8. týden v mezidobí 2023 – ohlášky

 

Neděle 28. května Slavnost Seslání Ducha Svatého – sbírka na charitu
8:00 Ivaň Za šťastný návrat domů
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Ladislava a Marii Janíčkovy, prarodiče a duše v očistci


Pondělí 29. května
18:00 Vranovice Za dar zdraví, za manžela, syna a přízeň


Úterý 30. května
18:00 Přibice Za Karla Dupala a dvoje rodiče a duše v očistci


Středa 31. května svátek Navštívení Panny Marie
v Ivani mše svatá nebude
18:30 Vranovice Za poutníky


Čtvrtek 1. června
8:00 Pouzdřany Za …..


Pátek 2. června
17:00 Přibice Za rodinu Mackovu
Vranovice Noc kostelů (program) (mše svatá ve Vranovicích nebude)


Sobota 3. června
8:00 Ivaň Za ……

18:00 Pouzdřany Za dědečky Zmrzlíka a Čudana


Neděle 4. června Slavnost Nejsvětější Trojice
8:00 Ivaň Za Jana Macka a padlé ve válkách
9:30 Vranovice Za děti – první svaté přijímání
11:00 Přibice Za rodiče Fadrhonsovy a celou rodinu

 • Ve středu 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie a patrocinium Vranovického kostela. Zveme na pěší minipouť ze Žabčic, kam je možné dojet vlakem, který odjíždí v 16:24 Vranovic. Mše svatá bude po doputování do Vranovic přibližně v 18:30.

 • V pátek 2. června bude Noc kostelů, do které se letos zapojí kostel ve Vranovicích.

 • Novým farářem bude od srpna otec Jaroslav Jurka.

7. velikonoční týden 2023 – ohlášky

Neděle 21. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za uzdravení
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 22. května
18:00 Vranovice Za manžela, syna, dvoje rodiče a přízeň


Úterý 23. května
18:00 Přibice Za sestru Veroniku a rodinu


Středa 24. května
18:00 Ivaň Za Aloise a Terezii Toncrovy


Čtvrtek 25. května
8:00 Pouzdřany bohoslužba slova


Pátek 26. května
17:00 Přibice Za manžela a dva syny
18:00 Vranovice Za ……


Sobota 27. května
8:00 Ivaň Za ……

18:00 Pouzdřany Za živou rodinu Strakovu


Neděle 28. května Slavnost Seslání Ducha Svatého – sbírka na charitu
8:00 Ivaň Za šťastný návrat domů
9:30 Vranovice Za farníky
11:00 Přibice Za Ladislava a Marii Janíčkovy, prarodiče a duše v očistci


 • V sobotu 27. května 2023 bude v klášteře v Rajhradě pouť donátorů PULS.

 • V úterý 31. května bude svátek Navštívení Panny Marie a patrocinium Vranovického kostela. Zveme na pěší minipouť ze Žabčic, kam je možné dojet vlakem, který odjíždí v 16:24 Vranovic.

 • V pátek 2. června bude Noc kostelů, do které se letos zapojí kostel ve Vranovicích.

6. velikonoční týden 2023 – ohlášky


Neděle 14. května 6. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Josefa a Marii Bauchovy a syna
9:30 Vranovice Za Josefa Šťastného a za Boží ochranu a celou rodinu
11:00 Přibice Za farníky


Pondělí 15. května
18:00 Vranovice Na úmysl dárce


Úterý 16. května
18:00 Přibice Na úmysl dárce


Středa 17. května
18:00 Ivaň Za Ladislava Kvapila


Čtvrtek 18. května
8:00 Pouzdřany Za ……


Pátek 19. května
17:00 Přibice Za ……
18:00 Vranovice Za rodinu Žákovu a Helikarovu a duše v očistci


Sobota 20. května
8:00 Ivaň Za ……

18:00 Pouzdřany Za Václava Fialu, rodiče Jarmilu a Oldřicha Kozlovy a zemřelé z rodiny


Neděle 21. května Slavnost Nanebevstoupení Páně
8:00 Ivaň Za farníky
9:30 Vranovice Za uzdravení
11:00 Přibice Za farníky


 • V sobotu 27. května 2023 bude v klášteře v Rajhradě pouť donátorů PULS. Podrobnosti na https://donator.cz/puls

 • V sobotu 20. května odpoledne jsme zváni do Brna – Řečkovic na festival FULL of LIFE. Můžeme se těšit na hudební, zábavní i duchovní program, občerstvení i program pro děti.

 

5. velikonoční týden 2023 – ohlášky


Neděle 7. května 5. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Vítězslava Pavloně a prarodiče Procházkovy
9:30 Vranovice Za rodinu Novákovu
11:00 Přibice Za Adama Trumpeše a celou rodinu


Pondělí 8. května
18:00 Vranovice Za Marka Obdržálka


Úterý 9. května
18:00 Přibice Na úmysl dárce


Středa 10. května
18:00 Ivaň Za Zdeňka a Antonii Baslovy a živou rodinu Baslovu


Čtvrtek 11. května
8:00 Pouzdřany Za Boží pomoc a uzdravení


Pátek 12. května
17:00 Přibice Za farníky
18:00 Vranovice Za manžela, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci


Sobota 13. května
8:00 Ivaň – mše svatá nebude

18:00 Pouzdřany Za manžela Zdeňka, rodiče Vašulkovy, Kožuškovy a Matýškovy


Neděle 14. května 6. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Josefa a Marii Bauchovy a syna
9:30 Vranovice Za Josefa Šťastného a za Boží ochranu a celou rodinu
11:00 Přibice Za farníky


 • Všechny mladé srdečně zveme na Diecézní setkání mládeže s o. biskupem Pavlem, které se koná v sobotu 13.května 2023 v Žarošicích. Prosím, přihlaste se na setkání dopředu přes přihlašovací formulář na webu www.mladez.biskupstvi.cz/dsm

 • V sobotu 27. května 2023 bude v klášteře v Rajhradě pouť donátorů PULS. Podrobnosti na https://donator.cz/puls

 • V sobotu 20. května odpoledne jsme zváni do Brna – Řečkovic na festival FULL of LIFE. Můžeme se těšit na hudební, zábavní i duchovní program, občerstvení i program pro děti.

4. velikonoční týden 2023 – ohlášky

Neděle 30. dubna 4. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Aleše Holánka a celou rodinu
9:30 Vranovice Za Jana Klimeše a rodinu Liškovu a Klimešovu
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy


Pondělí 1. května mše svatá nebude


Úterý 2. května
18:00 Přibice Za zemřelé rodiče, syna, nemocnou osobu a živou rodinu


Středa 3. května
18:00 Ivaň Za Adolfa a Boženu Hafnerovy


Čtvrtek 4. května
8:00 Pouzdřany Na úmysl dárce


Pátek 5. května
17:00 Přibice Za rodinu Hochmanovu, Kadlecovu, Ungrovu a Říhovu a duše v očistci
18:00 Vranovice Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další Boží ochranu


Sobota 6. května
8:00 Ivaň Za farníky
9:00 Vranovice Za mládež Májová krojovaná bohoslužba
14:00 Přibice  pohřeb paní Věry Rujzlové
1
8:00 Pouzdřany Za syna, manžela, rodinu Fraňkovu, Hrabcovu a zemřelé z rodiny


Neděle 7. května 5. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Vítězslava Pavloně a prarodiče Procházkovy
9:30 Vranovice Za rodinu Novákovu
11:00 Přibice Za Adama Trumpeše a celou rodinu


 • V pondělí 1. května se vypravíme na autobusovou pouť na Svatou horu u Příbrami. Prosím hlaste se v zákristii nebo u faráře.
  Časy nedělních bohoslužeb v děkanství jsou změněny.
  Odjezd autobusu od kostela: 7:15 z Přibic u kostela, 7:20 z Vranovic u kostela a v 7:30 z Iva ze zastávky. Oběd je objednán na Svaté Hoře. Na zpáteční cestě pravděpodobně ještě navštívíme poutní místo Klokoty u Tábora. Cena cca 1000Kč.

 • 13. května bude diecézní setkání mládeže v Žarošicích. Prosím mladé aby se přihlašovali.

 • V sobotu 27. května 2023 bude v klášteře v Rajhradě pouť donátorů PULS.

3. velikonoční týden 2023 – ohlášky

 

Neděle 23. dubna 3. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Boženu a Františka Bobkovy
9:30 Vranovice Za rodinu Kuželovu a Vítkovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Valáškovu a Janíčkovu


Pondělí 24. dubna
18:00 Vranovice Za skauty


Úterý 25. dubna
18:00 Přibice Za uzdravení


Středa 26. dubna
18:00 Ivaň Za Milana Stehlíka


Čtvrtek 27. dubna
8:00 Pouzdřany Za Terezii Langovu a zemřelé z rodiny (místo 30. března)


Pátek 28. dubna
17:00 Přibice Za děkana Jaroslava Svobodu
18:00 Vranovice Za Annu Procházkovu, manžela a syna


Sobota 29. dubna
8:00 Ivaň Za prarodiče Čadovy a vnuka Vítězslava Pavloně
18:00 Pouzdřany Za Václava a Marii Kozlovy, syna Jiřího a Zdeňka a zemřelé z rodiny


Neděle 30. dubna 4. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Aleše Holánka a celou rodinu
9:30 Vranovice Za Jana Klimeše a rodinu Liškovu a Klimešovu
11:00 Přibice Za rodiče Václava a Marii Vondrákovy


 • V pondělí 1. května bychom se vypravíme na autobusovou pouť na Svatou horu u Příbrami. Prosím hlaste se v zákristii nebo u faráře.
  Časy nedělních bohoslužeb v děkanství jsou změněny.
  Odjezd autobusu od kostela: 7:15 z Přibic u kostela, 7:20 z Vranovic u kostela a v 7:30 z Iva ze zastávky. Oběd je objednán na Svaté Hoře. Na zpáteční cestě pravděpodobně ještě navštívíme poutní místo Klokoty u Tábora.

 • 13. května bude diecézní setkání mládeže v Žarošicích. Prosím mladé aby se přihlašovali.

2. velikonoční týden 2023 – ohlášky

Neděle 16. dubna 2. neděle velikonoční Neděle Božího milosrdenství
8:00 Ivaň Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu
9:30 Vranovice Za Věru Vybíralovu a rodinu Záblackou a Vybíralovu
11:00 Přibice Za Jiřího Tomka a celou rodinu


Pondělí 17. dubna
18:00 Vranovice Za živou a zemřelou rodinu Procházkovu


Úterý 18. dubna
18:00 Přibice Za Aloise Janíčka, bratry a rodiče


Středa 19.dubna
18:00 Ivaň Na poděkování s prosbou o další Boží ochranu


Čtvrtek 20.dubna
8:00 Pouzdřany Za Jana Kolesu


Pátek 21.dubna
17:00 Přibice Za důstojného pana Václava Procházku, rodiče a duše v očistci
18:00 Vranovice Za Jana Šťastného, rodiče, prarodiče a celou rodinu


Sobota 22.dubna
8:00 Ivaň Za Filipa Janečka
18:00 Pouzdřany Za farníky


Neděle 23. dubna 3. neděle velikonoční
8:00 Ivaň Za Boženu a Františka Bobkovy
9:30 Vranovice Za rodinu Kuželovu a Vítkovu a duše v očistci
11:00 Přibice Za Drahomíru Valáškovu, manžela a rodinu Valáškovu a Janíčkovu


 • V pondělí 1. května bychom se v případě dostatečného zájmu vypravili na autobusovou pouť na Svatou horu u Příbrami, nejvýznamnější mariánské poutní místo v Čechách. Prosím hlaste se v zákristii nebo u faráře.

 • 13. května bude diecézní setkání mládeže v Žarošicích. Prosím mladé aby se přihlašovali.