Křest – Svatba – Pohřeb

Křest dítěte

  • O křest dítěte mohou požádat rodiče, kteří se rozhodli své dítě vychovávat v katolické víře
  • Příprava na křest se skládá ze 3 setkání ( důležitá je účast obou rodičů )
  • Termíny setkání se domlouvají individuálně s knězem
  • Ke křtu je potřeba si obstarat křestní svíci a křestní roušku

Křest dospělého

  • Příprava dospělého na křest trvá minimálně 1 rok
  • Křest dospělého se zpravidla koná o Velikonocích na Bílou sobotu

Křestní kmotr

Křestním kmotrem může být ten, kdo byl pokřtěn, přijal svátost biřmování a žije s církví ( má církevně uzavřené manželství a chodí ke svátostem )


Svatba

Svatbu v kostele je možné plánovat, pokud je alespoň jeden ze snoubenců pokřtěný katolík

Pokud se chystáte uzavřít církevní sňatek, postupujte následovně:

  • Kontaktujte kněze farnosti, kde se má svatba konat
  • Zarezervujte si termín svatby
  • Domluvte si setkání, na kterém se dozvíte, co všechno je potřeba zařídit a podrobnosti ohledně předsvatební přípravy

Pohřeb

Termín pohřbu je dobré nejprve domluvit s knězem ( stačí telefonicky )