21. týden v liturgickém mezidobí

26 Srp

Neděle 27. srpna – 21. neděle v liturgickém mezidobí
      8:00 Pouzdřany                    Za rodinu Strakovu, Klučkovu a Dvořákovu
      9:30 Vranovice                     Na úmysl dárce (přesunuto z pátku 25. 8.)
      9:30 Dolní Dunajovice         Za živou i + rodinu Matýškovu
                (o. Tomáš Mikulka )
    11:00 Ivaň                               Za krojovanou mládež              


Pondělí 28. srpna – památka sv. Augustina
     18:00 Vranovice                    Za + Josefa Vitáska a celou rodinu


Úterý 29. srpna – památka umučení sv. Jana Křtitele                  


Středa 30. srpna
     18:00 Ivaň                             Za rodiče Holánkovy a celou rodinu    


Čtvrtek 31. srpna
      8:00 Pouzdřany                   Za farníky                  


Pátek 1. září – první pátek v měsíci
     18:00 Vranovice                    Na poděkování za 35 let života


Sobota 2. září – první sobota v měsíci
      8:00 Ivaň                              Za Helenu Langovou a manžela
    18:00 Pouzdřany                  Za Josefa Herodka, syna a + z rodiny
                                        a na poděkování za 80 let života a Boží požehnání


Neděle 3. září – 22. neděle v liturgickém mezidobí
      8:00 Ivaň                              Za Františka Lásku a celou rodinu Láskovu
      9:00 Dolní Dunajovice        Za + rodinu Opluštilovu 
    17:00 Vranovice                       Za rodiče Pouzovy a bratra Jana


V sobotu 2. září se koná diecézní pouť  rodin v Předklášteří
V neděli 3. září se koná pouť  na Svatém kopečku

V neděli 3. září – při mši žehnání aktovek a školních pomůcek. Po mši sv. ve Vranovicích bude na farní zahradě Rozloučení s prázdninami (viz plakátek). Zváni jsou všichni. 

Dolní Dunajovice – od září mše sv. i v úterý v 18:00