Setkání prvokomunikantů s otcem biskupem

9 Říj

Ve čtvrtek 5. října 2023 se děti, které letos přistoupily k prvnímu svatému přijímání, zúčastnily diecézního setkání dětí s otcem biskupem. Motto letošního setkání bylo „Kdo věří není nikdy sám“ , což jsme mohli hned zažít – v katedrále se sešlo přes 700 dětí z celé diecéze.

Společně jsme začali slavením mše svaté, která byla radostnou oslavou setkání s Pánem s nepopsatelnou atmosférou. Potom si pro nás pracovníci biskupství připravili 13 stanovišť, ze kterých jsme si mohli vybírat. Na stanovištích se nám představili světci a osobnosti a měli pro nás připraveny různé úkoly a aktivity.

My jsme nejdříve vyzkoušeli naši trpělivost při čekání ve frontě na osobní setkání s otcem biskupem. Čas jsme si zkrátili prohlídkou presbytáře katedrály.

Po veselém setkání s otcem biskupem jsme se vydali přes rybolov sv. Ondřeje na návštěvu k Janu Blažeji Santinimu, kde jsme malovali vranovický kostel, vyrobili si placky a podíleli se na společném díle všech dětí – papírovém řetězu. Po občerstvení jsme u sv. Jana Maria Vianneye roztřídíli rozkutálené cnosti a hříchy jsme odnesli do zpovědnice, pak už na nás čekala v diecézním muzeu sv. Kateřina. Nakonec jsme si při předávání víry se sv. Máří Magdalenou zaběhali a za pomoci pana faráře víru přenesli přes celý dvůr. Na další stanoviště už nezbyl čas.

Setkání jsme zakončili v katedrále společnou adorací, která se dětem moc líbila, protože byla určena přímo pro ně. Děkujeme otci biskupovi a celému týmu za krásně prožitý den.